Projekt realizowany w ramach konkursu 1/2018 pn. ”Szansa-Rozwój-Niezależność” pod nazwą:
“Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną z Wielkopolski” współfinansowany ze środków PFRON.
Termin realizacji projektu: 1.01.2019 – 31.03.2020
Warunki rekrutacji do projektu: 
Projekt skierowany dla Rodzin/Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Poznania i powiatu, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności 
Forma wsparcia: 
Wsparcie Asystenta, Wolontariusza oraz Psychologa w opiece nad osobą niepełnosprawną
Harmonogram Działań: 
1.01.2019-31.03.2020 z projektu skorzysta 12 rodzin zmagających się z niepełnosprawnością z Poznania i powiatu. 
Spotkania ustalane indywidualnie z Rodzinami biorącymi udział w projekcie. 

Projekt realizowany w ramach konkursu 1/2018 pn. “Szansa-Rozwój-Niezależność” pod nazwą:
“Zdrowy Rodzic / Zdrowe Dziecko – szkolenia z zakresu prawidłowego żywienia dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami”
współfinansowany ze środków PFRON.
Termin realizacji projektu: 1.01.2019 – 31.03.2020
Warunki rekrutacji do projektu:
Projekt skierowany dla Rodzin/Opiekunów Osób Niepełnosprawnych z Poznania i powiatu, posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.
Forma wsparcia: 
Aktywne uczestnictwo w warsztatach połączonych z wykładami na temat żywienia osób z niepełnosprawnością wraz z wykładem na temat radzenia sobie ze stresem.
Miejsce realizacji: 
Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź
Harmonogram Działań: 
Poznań 
6-7 lipiec 2019  r. 
Wrocław
10-11 wrzesień 2019 r. 
Warszawa
13-14 listopad 2019 r. 
Łódź 
15-16 styczeń 2020 r.